Одлична услуга

1

AOOD се стреми да им обезбеди најдобра услуга на нашите клиенти. Ние активно учествуваме во раната фаза на дизајнирање на нашите клиенти, целосно земајќи ги предвид различните сигнални и електрични водови на нивниот систем, простор, инсталација, околина и перформанси, им даваме професионални сугестии и им помагаме да го најдат оптимизираното решение за ротирачки интерфејс-лизгачки прстен.

Брзиот одговор е основниот услов за секој продавач на AOOD. Ние ја одржуваме достапноста 24/7 за нашите клиенти и обезбедуваме нивните прашања / потреби да бидат решени во најкус рок. Кога има задоцнување во производството, ги информираме нашите клиенти на време.

Исто така, имаме добра гаранција и политика по продажба за да обезбедиме неочекувани проблеми да се решат што е можно побрзо. Фер цена, супериорен квалитет и конзистентна услуга е она што AOOD ќе им го обезбеди на нашите клиенти.